ทอ.ส่งกริพเพนบินโชว์งาน Singapore Airshow 2018

กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินกริพเพนร่วมบินโชว์ในงาน Singapore Airshow 2018 ระหว่างวันที่ 6-11 ก.พ.นี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบินให้อยู่ในระดับสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์เชิญกองทัพอากาศเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 ระหว่างวันที่ 6-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทั้งนี้ งานนิทรรศการดังกล่าว เป็นการแสดงการบินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เริ่มต้นครั้งแรกในปี ค.ศ.2008 จัดขึ้นทุกๆสองปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 และเป็นครั้งแรกของกองทัพอากาศ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงการบิน โดยประเทศที่เข้าร่วมแสดงการบินนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมด้านการบินทั้งหมด ซึ่งจะมีการประเมินการบินตั้งแต่วันแรกที่ทําการซ้อม ดังนั้น ประเทศที่ได้ทําการแสดงการบิน จึงถือว่ามีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินกริพเพน (Gripen 39C/D) เข้าร่วมบินแสดงสมรรถนะ (Air Display) จํานวน 1 เครื่อง และการตั้งแสดงอากาศยาน (Static Show) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับนักบินผู้ทำการบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินกริพเพน คือ นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน 7

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่กองทัพอากาศได้นําอากาศยานเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2018 นั้น เพื่อให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้มีประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายกําลังไปยังต่างประเทศ ทั้งในส่วนของอากาศยาน อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ อีกทั้งในเรื่องของการแสดงการบิน ทําให้นักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินได้รู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง และพัฒนาขีดความสามารถด้านการบินและเทคโนโลยีการบินให้อยู่ในระดับสากล ที่สําคัญคือการดํารงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์อีกด้วย.- สำนักข่าวไทย