พาณิชย์ยันระบายข้าวเสื่อมโปร่งใส

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยืนยันการระบายข้าวทุกอย่างโปร่งใส หากผู้ชนะประมูลไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์มีความผิดทางแพ่งและอาญา นางดวงพร  รอดพยาธิ์  อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกรณีที่มีการ ตั้งข้อสังเกต มีข้อพิรุธในการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมว่า  กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

ขอเรียนว่า  กรณีบริษัท วีออร์แกนนิก ที่เข้าประมูลซื้อข้าวไปทำปุ๋ย นั้น  ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่บริษัทฯ ใช้ยื่นประมูล โดยคณะทำงานเปิดซองร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศประมูลข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม  ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 และเมื่อบริษัทฯ ได้รับมอบข้าวที่ซื้อไปแล้ว จะต้องนำข้าวที่ซื้อไปทำปุ๋ยตามที่แจ้งไว้ในการประมูล ซึ่งตามเงื่อนไขประกาศประมูลกำหนดไว้ หากปรากฏว่า บริษัทนำข้าวที่ได้จากการประมูลไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประประสงค์ที่แจ้งไว้ในการประมูล ก็เป็นความรับผิดชอบของบริษัท ที่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) ในฐานะคู่สัญญาจะเป็นผู้รับผิดชอบบังคับให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องรับผิดต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews